5.2. Види і показники міжнародної торгівлі

Видами міжнародної  торгівлі є: експорт (реалізація товарів і по- слуг за кордон)  та імпорт (придбання товарів і послуг за кордоном).

Форми міжнародної  торгівлі  представлені:  обміном споживчими вартостями (засоби  виробництва й предмети споживання); обміном технологіями (ліцензії, патенти, «ноу-хау»); торгівлею послугами (ін- жиніринг, консалтинг, обробка та передача інформації, експертиза проектів);  безвалютним  товарообігом (компенсаційні угоди, бартер кліринговий і паралельний).


 

Кількісна оцінка міжнародної торгівлі надається за допомогою відповідних  показників. Наприклад, сума експорту  та імпорту є зо- внішньоторговим оборотом країни. Зовнішньоторгова квота: відно- шення зовнішньоторгового обігу до обсягу валового внутрішнього продукту країни:

q

 

Ft  = (Ex + Im)/GDP  100%,           (5.1)

 

 

q

 

де   Ft


 

— зовнішньоторгова квота;

 

Ex — величина  сукупного експорту за рік;

Im — величина  сукупного імпорту за рік;

GDP — величина  валового внутрішнього  продукту.

Показник «умови торгівлі» (Т) визначається співвідношенням ін- дексів експортних  та імпортних  цін країни:

 

Т = Px/Pm = X


 

 P /M


 

 P ,    (5.2)

 

 

х

 

де   Р — індекс експортних  цін;


i           i           i           i

 

P

 

 

m

 

— індекс імпортних  цін;

і

 

 

i

 

 

і

 

Х — частка товару і у вартості експорту базисного року; M — частка товару і у вартості імпорту базисного року; Р — індекс ціни товару і.