4.5. Теорія життєвого циклу товару

За  теорією «циклу життя товару» Ч. Киндельберга, Р. Вер- нона, Л. Уелса, в міру стандартизації технології виробництва випуск технологічно  складних  товарів, через виникнення порівняльних пе- реваг (низька заробітна плата), переміщується в країни з нижчим рів- нем доходів.


 

Виділяють  чотири етапи в життєвому  циклі товару:

1) створення технологічно  складних  товарів у країнах з більшим рівнем доходів і подальший  їх експорт за кордон;

2) уповільнення експорту,  розвиток  виробництва цих товарів  у країнах  з низьким  рівнем  доходу, що отримують  порівняльні пере- ваги через низьку заробітну плату;

3) зростає  виробництво цих товарів  у країнах  з нижчим  рівнем доходу, вони отримують статус чистих експортерів;

4) країни з більшим  рівнем доходу стають чистими  імпортерами зазначених  товарів (переваги  в розвитку  технологій  нижчі від пере- ваг більш низької заробітної плати)  і одночасно починають виробля- ти якісно новий продукт.