ТЕМА 4. ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Основні  питання для вивчення

4.1. Концепції меркантилізму,  протекціонізму і фритредер- ства.

4.2. Теорія абсолютних переваг А. Сміта. Теорія порівняль- них переваг Д. Рікардо.

4.3. Теорія  порівняльної  наділеності  факторами  Хекшера- Оліна. Парадокс В. Леонтьєва.

4.4. Теорема Столпера-Самуельсона.

4.5. Теорія життєвого циклу товару.

4.6. Теорія конкурентних  переваг М. Портера.

4.7. Нефакторні теорії міжнародної торгівлі.

4.8. Ціноутворення в міжнародній торгівлі. Міжнародна тор- гівля і розподіл доходів.

4.9. Міжнародна торгівля та економічне зростання.