ТЕМА 2. НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІКИ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ

Основні  питання для вивчення

2.1. Систематизація  країн світу за регіональною, організа- ційною ознаками та рівнем економічного розвитку.

2.2. Економічно розвинуті країни світу.

2.3. Країни з перехідною економікою. Національна економіка

України: загальне та особливе.

2.4. Країни, що розвиваються. Нові індустріальні країни.

2.5. Механізми взаємодії національних  економік країн світу.