ТЕМА 22. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ

Основні  питання для вивчення

22.1. Ринкові трансформації в Україні у геостратегічному контексті. Глобальна та цивілізаційна  специфіка рин- кових трансформацій.

22.2. Вашингтонський консенсус: проблеми і наслідки. Пост- Вашингтонський консенсус.

22.3. Україна у процесах європейської інтеграції.

22.4. Участь України у регіональних  інтеграційних  угрупу- ваннях.

22.5. Проблеми формування  стратегії економічного розви- тку України.