21.2. Глобальні проблеми сучасності:

сутність, класифікація та їх загострення

Глобальні проблеми:

– обмеженість  існуючих енергетичних  ресурсів (рис. 21.1);

– проблеми забруднення повітря;

– проблема погіршення  стану озонового шару;

– проблема міжнародного тероризму;

– проблема роззброєння та військової  конверсії.