ТЕМА 21. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Основні  питання для вивчення

21.1.  Глобалізація  міжнародної економіки.  Суперечливість процесу глобалізації: прогресивні і негативні наслідки.

21.2. Глобальні проблеми сучасності: сутність, класифікація та їх загострення.

21.3. Глобалізм і національна економіка.

21.4.  Цивілізаційні  виміри  глобальних  проблем.  Економічні аспекти зіткнення та взаємодії цивілізацій.

21.5. Міждержавне регулювання  глобальних проблем.