20.3. Позиції  сучасного ЄС у глобальній економіці

Сучасна глобальна економіка характеризується існуванням трьох основних центрів суперництва — США, Західної Європи, Японії. Роз- ширення  ЄС посилило  його світогосподарське значення.  За чисель- ністю населення ЄС випереджає  США і Японію. За обсягом ВВП, що виробляється, ЄС посідає перше місце в світі.

Малі  європейські країни  стали  лідерами  і за рівнем ВВП у роз- рахунку  на душу населення.  Передусім  це — Люксембург  (70,5 тис. дол.), Норвегія (55,3 тис. дол.), Швейцарія (47,9 тис. дол.). США пе- ребували на 7 місці (39 тис. дол.), а Японія — на 11.

У 2006 році за темпами зростання ВВП (2,4%) країни єврозони випередили США і Японію. Однак, зростання  світових цін на вироб-


 

ничу сировину, продукти та енергоносії, розлад світової фінансової системи, підвищення обмінного курсу євро погіршили економічні ре- зультати. З кінця першого кварталу 2008 р. в європейській економіці вперше  з 1999 р. спостерігались ознаки  уповільнення. Промислове виробництво,  споживчі  видатки  і сектор послуг скоротились. Темпи зростання  ВВП знизилися до 2%. Рекордним за останні 16 років став рівень інфляції — 4%. Рівень безробіття  збільшився до 7,2%. На пер- шому етапі кризи застосовувані  урядами  країн заходи не узгоджува- лись з партнерами  по ЄС. Однак, вже у грудні 2008 року був прийня- тий Європейський план підйому економіки,  який  був розрахований на два роки і оцінювався  у чотириста  мільярдів  євро. Головна задача плану — підвищення рівня довіри до фінансової  системи і стабіліза- ція ринка праці. Антикризові заходи передбачали посилення держав- ного втручання в економіку  за допомогою бюджетних  інструментів. Позитивні результати досягнуто у Німеччині та Франції,  в 2009 році почалось економічне зростання.

У 2009 році доля ЄС в світовому ВВП складала біля 28% за номі- нальним значенням. Разом з тим, в провідних галузях промисловості, науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських розробках  і тех- нологіях  європейські країни  мають більш слабку позицію. Слабким місцем є і фінансові  ринки, що за ступенем свого розвитку  та ліквід- ності поступаються американським, а також рівень безробіття, який є вищим, ніж у США і Японії.