ТЕМА 18. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ТА МАКРОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА

Основні  питання для вивчення

18.1. Сутність та структура  платіжного балансу. Еконо- мічна рівновага платіжного балансу.

18.2. Фактори впливу на стан платіжного балансу.

18.3. Регулювання платіжного балансу.

18.4. Платіжний баланс України: стан, структура,  динамі- ка.