26.5. Проміжні культури в сівозміні

 

Проміжними  називаються  культури,  які висівають  до сівби або після збирання основної культури і вони дають урожай у по- точному році. Введення таких культур у сівозміну дає змогу  ви- рощувати два урожаї за один рік з тієї самої земельної площі.

Залежно від строків  і способів  сівби, а також тривалості ви- рощування проміжні культури поділяють на підсівні, післяжнивні, післяукісні  та озимі.

Підсівні культури висівають під покрив основної культури (озимих,  ярих зернових)  і збирають  восени  в той самий  рік. Вони характеризуються посиленим ростом після збирання по- кривної  культури і можуть рости до настання приморозків.

Післяжнивні та післяукісні культури висівають після збирання

основної культури і врожай їх збирають протягом року. Післяукісні висівають раніше, ніж післяжнивні.  Післяжнивною  і післяукісною може бути одна й та сама культура, наприклад кукурудза.

Озимі проміжні  культури висівають після збирання  основної

культури, і їх потім збирають наступного  року навесні, до сівби основної  культури.

Урожай проміжних  культур використовують  переважно  на

корм худобі (зелений корм, сінаж, силос), а також як зелене добриво. Посіви проміжних культур збільшують вихід сільсько- господарської продукції з одиниці площі, збагачують ґрунт на органічні речовини, внаслідок чого підвищується продуктивність сівозмінної  площі. У більшості районів України проміжні  культу- ри є важливим  джерелом  корму  для худоби. Такі культури по- винні бути високоврожайними, стійкими проти ранньоосінніх приморозків, посухостійкими, швидко рости. За таких умов проміжні культури є одним з важливих факторів інтенсифікації сільськогосподарського виробництва.