23.1.7. Проектно-кошторисна документація

 

Вона складається на проведення хімічної меліорації, внесен- ня добрив,  окультурення полів. Складання проектно-кошторис- ної документації  передбачає:  1) вибір поля, ділянки для вапну- вання (гіпсування),  застосування  засобів хімізації; 2) відбирання зразків,  аналіз ґрунту і засобів хімізації; 3) проведення агрохіміч- них досліджень; 4) складання проекту. Проектно-кошторисна до- кументація на хімічну меліорацію (вапнування або гіпсування) виз- начає місце,  вид і кількість  меліоранту,  яку необхідно  внести,


 

загальну його потребу, машини і механізми та напрямок їх руху, вартість  меліорації,  приріст  урожайності,  окупність  затрат.

Проектно-кошторисна документація  передбачає  проведен- ня авторського  нагляду агрохіміками за проведенням хімічної меліорації.