23.1.6. Агрохімічний паспорт

 

На основі агрохімічного  та інших видів досліджень складають агрохімічний  паспорт  поля, ділянки. Основними  джерелами да- них для агрохімічного  паспорта є нарис про ґрунти господарства, дані останнього  туру ґрунтово-агрохімічного дослідження,  дані про вивчення забруднення важкими металами і пестицидами, результати радіаційного  контролю. На кожне поле і земельну ділянку господарства складають агрохімічний паспорт, який ви- дають землевласнику,  землекористувачу. Зі зміною власника чи землекористувача видається новий агрохімічний паспорт. Агро- хімічний паспорт  поля, ділянки — це документ,  що містить дані агрохімічної характеристики ґрунтів, стан їх забруднення токсич- ними речовинами  та радіонуклідами.  Він дає можливість визна- чити якість поля (ділянки), визначити агрохімічну і еколого-агро- хімічну оцінку поля (ділянки) у балах.