23.1.4. Агрохімічні картограми

 

За результатами дослідження ґрунтів господарств державні обласні проектно-технологічні центри охорони родючості ґрунтів і якості продукції  складають картограми  вмісту гумусу,  макро- і мікроелементів,  кислотності,  засолення ґрунтів і інші.

До агрохімічних картограм додається зведена відомість роз- поділу площ за різним вмістом поживних речовин, ступенем кис- лотності, засолення. У пояснювальній записці до картограми вказують загальні відомості  про район чи область, географічне розташування господарства, детальну характеристику  ґрунтів, приводять зведені таблиці агрохімічних показників,  аналіз остан- нього туру (циклу) обстежень порівняно з попереднім,  рекомен- дації з вапнування (гіпсування), таблиці рекомендованих норм добрив. Наявність ЕОМ, ГІС дає змогу за допомогою комп’ютерів виготовляти і використовувати агрохімічні картограми, агро- хімічний паспорт поля.