22.2. Удобрення овочевих культур

 

Овочеві культури характеризуються  коротким вегетаційним періодом, малорозвинутою кореневою системою, високою чут- ливістю до реакції ґрунту, концентрації ґрунтового розчину. Тому кислі ґрунти вапнують, а слабко- і середньосолонцюваті — гіпсу- ють. Органічні добрива вносять насамперед під огірки, середньо-


 

і пізньостиглі  сорти капусти, цибулю. Фосфорно-калійні добрива вносять під основний обробіток ґрунту, азотні — восени або на- весні з урахуванням властивостей ґрунту та умов його зволожен- ня. Овочеві культури добре реагують на припосівне внесення добрив,  підживлення,  застосування  мікроелементів,  особливо при вирощуванні  розсади.

В умовах закритого  ґрунту за допомогою  добрив і інших фак-

торів формують урожай певної величини і якості. Контрольовані умови вирощування овочевих культур вимагають знань складу субстратів і поживних розчинів,  режиму освітлення і певної тем- ператури стосовно фазам росту і розвитку рослин, сортових особливостей,  їх складу. Сучасна вимірювальна і компютерна техніка дає можливість застосовувати  фітомоніторинг  і підвищу- вати продуктивність  культур.