19.5. Сапропель

 

Сапропель — продукт  відкладів прісних  озер і ставків, який належить до органічних або вапнякових добрив. Склад сапро- пелів дуже неоднорідний  (табл. 40).

 

Таблиця 40

Агрохімічна характеристика  сапропелів  України,

% на суху речовину (М. Й. Шевчук,  1996)

 

Родовище

Волога

Зола

рН

СаО

Fе2О3

Р2О5

Азот

Сірка

Волинська обл.

9,42

28,6

5,76–8,42

7,18

3,74

0,47

1,85

0,30

Київська обл.

87,5

46,0

6,0–8,1

14,0

4,8

0,82

2,23

Сірка

Волинська обл.

9,42

28,6

5,76–8,42

7,18

3,74

0,47

1,85

0,30

Київська обл.

87,5

46,0

6,0–8,1

14,0

4,8

0,82

2,23

Добриво

N

Р2О5

К2О

СаО

MgO

Гній змішаний

0,50

0,34

0,55

0,70

0,15

Зелена маса люпину

0,45

0,10

0,17

0,47

0,12

Зелена маса буркуну

0,77

0,05

0,19

0,97

0,10

 

Удобрення люпину фосфорними добривами позитивно впливає на розвиток  та азотфіксуючу  здатність  бактерій,  поси- лює синтез  білка, прискорює дозрівання  насіння. Максимальну ефективність фосфорні добрива виявляють при забезпеченні рослин сіркою і магнієм. Ефективність фосфорних добрив підви- щується на фоні калійних. Особливо великі потреби рослин у калії на ґрунтах піщаного  гранулометричного складу.  Перед висіван- ням насіння бобових сидеральних культур обробляють бактеріаль- ними препаратами. Останні роки почали широко застосовувати посіви небобових культур на зелене добриво.  Небобові культури


 

формують свою зелену масу за рахунок поживних речовин ґрун- ту. Підвищити їх продуктивність  і відшкодувати  затрат на їх ви- рощування можливо при застосуванні добрив. В зеленій масі, яку заорюють, міститься мало азоту. При зароблянні зеленої маси небобових культур вносять мінеральні добрива. Позитивна роль зеленої маси небобових культур з насиченням сівозміни міне- ральними добривами знижується. Тому доцільно поєднувати ви- рощування  бобових і небобових  культур на зелене добриво.

Застосування  зелених добрив,  вапнування ґрунтів,  внесен- ня органічних і мінеральних добрив дають змогу підвищити  ро- дючість ґрунтів та продуктивність  рослин.

 

Контрольні запитання

 

1. Які добрива відносять до органічних? Їх склад.

2. Склад твердого  (підстилкового) і рідкого  гною, особливості  ви- користання.

3. Вплив органічних добрив на процеси,  які відбуваються у ґрунті.

4. Економічна ефективність використання різних органічних добрив.

5. Вплив органічних добрив на навколишнє середовище.


Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії