19.3. Торф

 

Торф у чистому вигляді використовувати  безпосередньо  на добриво не рекомендується. Для збільшення виробництва орга- нічних добрив  і доступності  поживних  речовин,  які знаходяться в ньому, торф використовують  як підстилковий  матеріал та для виготовлення  компостів.

Торф містить у собі всі необхідні для рослин поживні речови- ни (табл. 38).

 

Таблиця 38

Хімічний склад торфу,% на абсолютно суху речовину

(УНДІЗ)

 

 

Вид торфу

 

рН

Золь- ність

 

Азот

Фос- фор

 

0,9

 

0,07

Сфагновий

3,1

24,5

1,22

0,01

0,17

0,17

0,06

 

Органічної речовини в торфі 87–96,6% (в перерахунку на суху речовину). Незважаючи на значний вміст азоту в торфі, більшість його (90–95%) знаходиться в органічній формі, яка стає доступ- ною для рослин після мінералізації. Малопридатний  на добриво торф з рН < 5 та вмістом алюмінію понад 5 мг-екв/100 г сухого торфу. Кількість золи коливається від 5–10 до 50%. Нормально- зольні торфи містять до 12% золи. Високозольні  торфи (> 12% золи) як добриво малоефективні. Вміст заліза в нормальнозоль- них торфах не перевищує  3%. Торф бідний на мікроелементи.

За ступенем  розкладання  торфи поділяють  на слабко- (5–

25% гуміфікованих  речовин),  середньо- (25–40% гуміфікованих речовин)  та сильнорозкладені  (> 40% гуміфікованих  речовин). Добре  розкладений  торф чорного  кольору,  мажеться,  прохо- дить між пальцями руки при здавлюванні.

Д. М. Прянишников писав, що застосування торфу на підстил- ку, як доповнення до соломи, є шляхом поступового  переходу азоту  торфу в хліб. Підстилка  з торфу добре поглинає  аміак,


 

сірководень,  вуглекислий  газ, які утворюються  у тваринницьких приміщеннях  внаслідок  дихання тварин і розкладання  гною  та сечі. Порівняно з соломою вологоємкість  торфу та здатність вби- рати гази у 2–3 рази більша.

Для підстилки використовують  торф із вмістом води не більш

як 50% і зольністю не більш як 10%. Подрібнений торф на підстилку рівномірним  шаром розподіляють у тваринницьких приміщеннях і вигульних місцях. Потім підстилку з торфу вивозять і буртують.