19.3. Торф

 

Торф у чистому вигляді використовувати  безпосередньо  на добриво не рекомендується. Для збільшення виробництва орга- нічних добрив  і доступності  поживних  речовин,  які знаходяться в ньому, торф використовують  як підстилковий  матеріал та для виготовлення  компостів.

Торф містить у собі всі необхідні для рослин поживні речови- ни (табл. 38).

 

Таблиця 38

Хімічний склад торфу,% на абсолютно суху речовину

(УНДІЗ)

 

 

Вид торфу

 

рН

Золь- ність

 

Азот

Фос- фор

0,8

0,2

1,1

 

Азот у пташиному посліді міститься у вигляді легкогідролізо- ваних сполук. У свіжому посліді немає аміачного азоту, проте він утворюється при його зберіганні внаслідок мінералізації органіч- них сполук. Поживні речовини пташиного посліду добре доступні для рослин. Неправильне зберігання  пташиного  посліду зумов- лює великі втрати не тільки азоту, а й фосфору і калію.

Безпідстилковий пташиний послід використовують для виготов-

лення компостів. Оптимальне співвідношення торфу до пташиного посліду з вологістю 75% становить 1 : 0,6, з вологістю 85% — 1 : 1. Бурт формують заввишки 2,5–3 м та завширшки  до 4 м. Через два тижні після закладання бурту компост перемішують. Компо- стування триває 1,5–2  міс.

Термічно висушений  пташиний  послід містить  до 80% сухої

речовини, 4–6 азоту, 4–5 Р2О5, 2–2,5 К2О, 4,5% СаО. При вису- шуванні посліду втрачається до половини азоту, до 12–20% фос- фору і калію.

Використовують  пташиний послід для основного  та припосів- ного внесення. Географічна мережа дослідів з добривами України рекомендує  під картоплю, кукурудзу,  цукрові буряки вносити 20–

25 т/га торфопослідного компосту, під зернові — 10–15 т/га. Ефек- тивність пташиного посліду аналогічна ефективності мінеральних добрив.