19.2. Пташиний  послід

 

Пташиний послід може бути у твердому (вологість  менш як

50%), пластичному (вологість 50–92%) і текучому (вологість по- над 92%) стані. Він містить більше поживних речовин, ніж гній (табл. 37).

 

Таблиця 37

Склад пташиного посліду,% на сиру речовину

(В. А. Васильєв та ін.)

 

 

Вид птиці

Елемент

Н2О

N

Р2О5

К2О

СаО

MgO

SO4

Кури

56

1,0

1,5

0,8

2,4

0,7

0,4

Качки

70

0,7

0,9

0,6

1,1

0,2

0,3

Гуси

76

0,5

0,5

0,9

0,8

0,2

1,1

 

Азот у пташиному посліді міститься у вигляді легкогідролізо- ваних сполук. У свіжому посліді немає аміачного азоту, проте він утворюється при його зберіганні внаслідок мінералізації органіч- них сполук. Поживні речовини пташиного посліду добре доступні для рослин. Неправильне зберігання  пташиного  посліду зумов- лює великі втрати не тільки азоту, а й фосфору і калію.

Безпідстилковий пташиний послід використовують для виготов-

лення компостів. Оптимальне співвідношення торфу до пташиного посліду з вологістю 75% становить 1 : 0,6, з вологістю 85% — 1 : 1. Бурт формують заввишки 2,5–3 м та завширшки  до 4 м. Через два тижні після закладання бурту компост перемішують. Компо- стування триває 1,5–2  міс.

Термічно висушений  пташиний  послід містить  до 80% сухої

речовини, 4–6 азоту, 4–5 Р2О5, 2–2,5 К2О, 4,5% СаО. При вису- шуванні посліду втрачається до половини азоту, до 12–20% фос- фору і калію.

Використовують  пташиний послід для основного  та припосів- ного внесення. Географічна мережа дослідів з добривами України рекомендує  під картоплю, кукурудзу,  цукрові буряки вносити 20–

25 т/га торфопослідного компосту, під зернові — 10–15 т/га. Ефек- тивність пташиного посліду аналогічна ефективності мінеральних добрив.