18.6. Комплексні  добрива

 

Змішані  добрива. Змішування добрив дає можливість отри- мувати комплексні добрива із заданим вмістом і співвідношенням поживних речовин з урахуванням величини та якості запланова- ного врожаю і характеристики ґрунту, на якому вирощуватиметь- ся певна культура. Змішують добрива на складах, пунктах хімізації. Такі добрива повинні відповідати певним вимогам:  1) мати пев- не співвідношення елементів живлення і високу їх концентрацію;

2) бути однорідними  за розміром  часточок; 3) мати добрі фізичні

властивості; 4) добре розсіватись;  5) при змішуванні і зберіганні не повинні відбуватися реакції, які б могли зумовити втрати по- живних речовин або зменшити  розчинність компонентів  добрив.

При виборі  компонентів  змішаних  добрив  використовують

таблиці змішування.

Технологія виготовлення змішаних добрив включає подрібнен- ня, просіювання, дозування за масою або об’ємом,  змішування. Для змішування використовують  механізми заводського  вироб- ництва (УТС-30) або місцевих раціоналізаторів  і винахідників.

Фірми  почали випускати  складні  добрива  торгових  марок

Мульти-К, Мg (КNО3  + MgO — 12:0:43, MgO — 1–4%), Mагнисал (MgNO3)2  — 11:0:0, MgO — 15%, Мульти-МАР (12:61:0), Mульти- МКР (0:52:34),  Полифид — комплексне  добриво  (9:12:36  + 3% MgO + мікроелементи).

При змішуванні селітри аміачної, амофосу, подвійного супер- фосфату і калію хлористого отримують змішане добриво із вмістом 16% N, 16% Р2О5 і 16% К2О.

Складно-змішані добрива. Мало гігроскопічні, гранульова-

ні,співвідношення поживних речовин близьке до одиниці. Най- більше використовують  такі марки  складно-змішаних добрив:

1:1:1;  0:1:1;  1:1:1,5;  1:1,5;  1:1,5.  Так, при змішуванні  селітри


 

аміачної, суперфосфату, калію хлористого,  сірчаної і фосфорної кислот, аміаку отримують добриво марки 14,2:14,2; 14,2 зі вмістом 70–90% водорозчинної фосфорної кислоти. Сума азоту, фосфору (Р2О5) і калію (К2О) становить 30–44%.