18.3. Інгібітори нітрифікації

 

Інгібітори нітрифікації пригнічують активність мікроорганізмів групи Nitrozomonas, які здійснюють  першу стадію процесу нітри- фікації (перетворення NH3 до NO3), їхня дія триває 30–45 діб при внесенні малих і середніх норм азотних добрив.

Застосовують інгібітори нітрифікації з аміачними, аміачно- нітратними,  амідними  й органічними  добривами  (рідкий  гній).

Введення 1–5% інгібітора нітрифікації ДЦДА, ЦП, КМП і ін. від маси азоту добрива в гранулу сечовини дає змогу зменшити втрати азоту з ґрунту та добрив внаслідок звітрювання  і вими- вання, поліпшити  живлення рослин  азотом,  особливо  у період формування врожаю, підвищити його якість як за рахунок нагро- мадження  амонію,  так і зменшення  вмісту нітратного  азоту.

Сечовина, в гранулу якої введено інгібітор  (ДЦДА, КМП),  за зовнішнім виглядом і фізичними властивостями та вмістом азоту не відрізняється від звичайної. Застосовують сечовину з інгібіто- рами нітрифікації як основне добриво. Застосування інгібіторів нітрифікації сприяє  підвищенню  врожайності  та якості сільсько- господарської продукції (табл. 27).

Для еколого-токсиколорічної безпеки при застосуванні азот- них добрив у науково обґрунтованих   дозах слід проводити  такі

 

Таблиця 27

Вплив інгібіторів нітрифікації, введених у сечовину, на врожайність і якість зерна озимої  пшениці

 

 

Варіант досліду

Урожайність, ц/га

Вміст білка,

%

Без добрив

31,5

11,4

Гній 30 т /га + Р90К90

36,0

12,0

Гній + N90P90K90

37,7

13,6

Гній + N90P90K90 + ДЦДА

41,4

13,9

Гній + N90P90K90 + КМП

41,4

14,4


 

заходи: 1) забезпечити  збалансоване живлення рослин; 2) про- водити ґрунтову і рослинну діагностику;  3) забезпечувати  висо- кий рівень агротехніки; 4) застосовувати інтегровану систему захисту рослин. Забороняється застосовувати азотні добрива на території першого поясу санітарної охорони джерел централізо- ваного господарсько-питного водопостачання, по замерзлому або покритому  снігом  ґрунті.