28.  ПІДГОТОВКА НАСІННЯ І СІВБА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

 

28.1. Агротехнічні вимоги до якості насіння

 

Сівба високоякісним насінням районованих сортів — один з основних агротехнічних заходів, спрямованих на вирощування високих урожаїв сільськогосподарських культур.

Якість посівного  матеріалу має певні сортові та посівні озна-

ки. Сортові ознаки, що характеризують сортову чистоту насіння, визначають у полі на насінних ділянках під час апробації. За да- ними апробації насіння на сортову чистоту його поділяють на три категорії. Сортова чистота насіння першої категорії має стано- вити не менш як 99,5%, другої — 98, третьої — 95%.

Показниками  якості посівного  матеріалу є чистота, схожість,

ne;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:43.9pt'>

 

 

Соняшник

Лущення  стерні,  культивація  на

глибину  10–12  см  культивато- ром КПП-2,2, розпушування на глибину 25–27 см

Боронування  зябу,  культивація

на глибину 10–12 см. Передпо- сівна культивація на глибину 6-

8 см в агрегаті з боронами

Досходове та післясходо-

ве боронування, 1–3 між- рядні обробітки на глиби- ну 8–10, 6–8, 5–6 см


28. Підготовка насіння і сівба сільськогосподарських культур