2.6.4. Сертифікація косметичних засобів

 

Серед основних груп однорідної продукції, що піддаються обов’язковій сертифікації, можна виділити також косметичні засоби (рис. 2.6.6). Безпеку косметичних засобів можна розглядати в двох аспектах:

•           науково-методичному — встановлення межі між фізіологічною активністю (космети-

чний ефект) та побічним ефектом, що залежить від методичного рівня біології та ме-

дицини;

•           нормативно-правовому — визначення межі між косметичним та побічним ефектом,

що встановлює критерії та норми безпеки косметичних засобів для здоров’я людини

та обов’язки і відповідальність виробника за якість та безпеку продукції.


 

Основними показниками безпеки косметичних засобів, що враховуються в Директиві

76/768/ЄЕС про косметичні засоби є: хімічна структура інгредієнтів, токсико-логічні влас- тивості інгредієнтів, рівень впливу інгредієнтів на організм, мікробіологічні характеристи- ки готової продукції, мікробіологічні характеристики сировини. Рівні безпеки косметич- них засобів представлені на