Глава 2.Соціальна психологія як наука

 

Соціальна психологія як наука досить молода. Більшість дос? лідників  вважає,  що вона  стала  самостійною  в першій  половині ХХ ст. Існують  також інші думки. Дехто стверджує,  що соціальна психологія виникла  в 90?і роки  ХІХ ст., пов’язуючи  цей термін  з датою виходу в 1895 р. роботи Г. Лебона “Психологія народів і мас”. Інші дослідники прямо вказують на дату 1908 р. як рік народження соціальної  психології,  коли одночасно  вийшло  дві книги: Уільяма Мак?Даугалла “Вступ в соціальну психологію”, яка вийшла  в Лон? доні, і Едварда  Росса  “Соціальна  психологія”,  яка вийшла  в Нью? Йорку. Б.Д. Паригін  стверджує, що соціальна  психологія оформи? лась в самостійну науку в 70?х роках ХХ ст.

Такий різнобій у визначенні цієї дати пояснюється тим, що на? звати точну дату появи науки, як народження дитини, неможливо, бо становлення науки, її розвиток  – це багатоманітний, розтягну? тий у часі процес. Тому, визначаючи термін появи  соціальної  пси? хології як самостійної  науки, ми можемо говорити  приблизно про етап її виникнення, виходячи  з розгляду  його передумов,  а також особливостей періодів, стадій, в яких відбувався  розвиток  соціаль? но?психологічних знань.