Питання  для обговорення та закріплення матеріалу

1.         Чим  відрізняється соціальна  психологія як явище  від со?

ціальної психології як науки?

2.         Які можна виділити групи соціально?психологічних явищ?

3.         В яких формах існують соціально?психологічні явища?

4.         Що означає ефект соціальності психічної діяльності?

5.   Чому, на Вашу думку, в соціальній  взаємодіяльності люди поводяться непередбачувано?

6.         Проілюструйте на прикладах соціально?психологічні яви?

ща, які існують у формі мистецтва і літератури.

7.         Яку соціальну функцію виконує буденна соціальна психологія?

8.         Що таке “соціальна психіка”?

9.         Як Ви розумієте  те, що соціальна психологія є мислитель?

ною парадигмою людинознавства?

10. Які відомі Вам соціально?психологічні техніки та технології?