Форми існування соціально-психологічних явищ

 

Отже, як випливає з характеристики різноманітності соціаль? но?психологічних явищ, можна визначити різні форми, в яких вони існують. Це, перш за все, буденна (житейська форма); це також фор? ма літератури і мистецтва;  це наукова  форма, яка виникла  зовсім недавно. За короткий період існування соціальної психології у формі самостійної науки їй вдалося дати відповідь на далеко не прості за? питання: “Чи змінюється поведінка людини під впливом установок? Що спонукає людей то спричиняти шкоду, то допомагати один од? ному? В чому причина соціальних  конфліктів і як можна їх прига? сити?”. Відповіді  на ці запитання сприяли подальшому  розвитку соціальної психології як науки і оформленню соціально?психологі? чного мислення в перспективну мислительну парадигму, яка задає певний погляд на всю систему сучасного людинознавства. Говоря? чи про таку  парадигму, Б.Д. Паригін характеризує її як концентра? цію уваги дослідників на соціальній  психіці як мірі всіх речей”.

В яких би формах не існувала соціальна психологія, люди завж? ди використовували ці форми для своїх практичних цілей. На основі житейських спостережень, зразків літератури, мистецтва і наукових даних створювались різні прийоми  соціально?психологічного впли?


ву, стратегії побудови  стосунків  в тій або іншій ситуації, технології управління поведінкою і установками людей. Тому можна говорити ще про одну форму існування соціальної психології – психотехнічну.

Соціально?психологічні техніки лежать в основі прийомів  ри?

торики,  цілеспрямованого впливу  на великі  маси людей, в основі правил політичного тиску, управління людьми на виробництві і т.ін. Отже, соціальна  психологія як різноманітні явища, що виникають на основі ефекту соціальності,  існують в різних формах. На сучас? ному етапі суспільства можна виділити такі її форми, як житейська (буденна), зразки мистецтва і літератури, наука, мислительна пара? дигма та психотехніки.