Висновки

 

Модель екологічних систем, яку запропонував американський психолог Урі Бронфенбреннер, можливо є найвпливовішою модел? лю особистісного  розвитку  на сьогоднішній  день. Згідно з цією мо? деллю розвиток людини – це динамічний процес, що йде у двох на? прямках. Зростаючий індивідуум  активно  реструктурує своє бага? торівневе життєве  середовище і в той же час відчуває вплив з боку елементів цього середовища, взаємозв’язків між ними, а також з боку більш широкого оточення. За Бронфенбреннером, екологічне сере? довище розвитку  людини складається з чотирьох систем, що вкла? дено одна в одну, які часто зображаються у вигляді концентричних колець. Він називає  ці системи мікросистемою, мезосистемою,  ек? зосистемою  і макросистемою. Характерною особливістю  його мо? делі є гнучкі прямі і зворотні зв’язки між цими 4 системами, через які і здійснюється їх взаємодія.