Основні терміни та поняття

Дефіцітарні мотиви, гуманістична психологія, ієрархія потреб, вимірювання особистісної  орієнтації, мотиви росту, потреба в без? пеці і захисті, потреба в належності,  потреба в самоповазі, самоак? туалізація, становлення, феноменологічний напрямок, фізіологічні потреби, екзистенціальна філософія, відкритість переживанню, по? треба в позитивній увазі, відповідність,  тенденція  актуалізації, те? рапія, що центрована  на людині, феноменологічне поле, екзістенці? альний спосіб життя, емпірична свобода.

 

Література

 

1.         Андреева Г.М., Богомолова Н.Н,  Петровская О.А. Совре?

менная социальная психология на Западе. ? М, 1978.

2.         Маслоу А. Психология бытия. – М., 1997.

3.   Маслоу  А. Самоактуализация // Психология личности: Тексты. – М., 1982.

4.         Рудестам  К. Групповая  психотерапия. ? М., 1999.

5.   Ручка А.А., Танчер В.В. Очерки истории  социологической мысли. ? К., 1992.

6.         Салливан Г.С. Интерперсональная теория в психотерапии

(Пер. с англ.) ? СПб: Ювата; М.: КСП, 1999.

7.         Смелзер  М. Социология. ? М., 1994.

8.         Холл К.С., Липдсей Г. Теории личности. ? М., 1997.

9.         Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. ? СПб., 1997.

10. Шихирев П.Н. Современная социальная психология США.

? М., 1979.

11. Шульц  Д., Шульц  С.Э. История современной психологии.

? СПб., 1998.