Питання  для обговорення та закріплення матеріалу

1.         Дайте характеристику гуманістичній теорії особистості.

2.         Поясніть  сутність ієрархії потреб за Маслоу.

3.   Одним  з ключових  принципів гуманістичної психології  є недоречність досліджень  на тваринах  для  розуміння людини.  Чи згодні Ви з цією ідеєю? Чому?

4.   У поясненні  Маслоу потреб самоповаги виділяються дві групи: самоповага  і повага з боку інших людей. Подумайте,  яку з цих двох груп потреб Ви вважаєте найбільше важливою для збере? ження свого психічного здоров’я? Поясніть.

5.   Чим відрізняється точка зору Маслоу на природу людини від точки зору  Фрейда? Підтвердіть свою відповідь ілюстрацією  їх позиції за основними положеннями.

6.         Назвіть  деякі з основних  характеристик самоактуалізова?

них людей. Як Маслоу виділив ці характеристики?

7.   Обговоріть різницю  між дефицітарним способом  життя  і метаспособом життя.

8.   Як з’ясувалось, Скіннер  і Роджерс  розходяться практично за всіма питаннями персонології.  Якій з двох позицій  Ви віддаєте перевагу? Чи бачите Ви якийсь зв’язок між Вашою точкою зору на ці позиції і Вашими власними  думками відносно природи людини?

9.         Як Роджерс пояснює особистісні розлади і психопатологію?

Поясніть,  чим феноменологічний підхід Роджерса до розладів  по?

ведінки відрізняється від психоаналітичного підходу Фрейда.