Висновки

 

Психоаналітичним напрямком зроблено значний внесок в роз? виток соціально?психологічних знань. Увага до безсвідомих процесів дозволяє психоаналізу досліджувати ключові області людської по? ведінки, яких інші психологічні школи ледве торкаються. Крім того, ця теорія надає багато можливостей для розуміння міжособистіс? них стосунків, особливо в дитинстві і в рамках нуклеарної сім’ї.

Концепції  психоаналізу мають дуже багато застосувань у по?

всякденному житті. Одне  з найбільш  значних  – психоаналітична терапія  ? використовує досить  добре  апробовані  методи:  метод


вільних  асоціацій, інтерпретація опору і аналіз переносу. Всі вони націлені на вивчення безсвідомого, що забезпечує можливість більш глибокого розуміння пацієнтом  своєї особистості.

Сильна  сторона психоаналізу полягає  також в багатстві мож?

ливостей  холістичного  підходу: готовності розглядати цілісного індивідуума,  включаючи  як свідому, так і безсвідому  психічну ак? тивність, особливо емоції.