Основні терміни та  поняття

 

Когнітивна психологія, когніції, когнітивна схема, категоризація, адаптація, акомодація, асиміляція, стадії когнітивного росту, соціальні уявлення, колективна свідомість, “дивне і незнайоме”, здоровий глузд, масова свідомість, буденна свідомість, смислова трансформація обра? зу, перцептивне в уявленні, концептуальне в уявленні,  сучасна версія здорового глузду, об’єктифікація, персоніфікація, фігурація, натуралі? зація, якоріння (зачеплення), ідентифікаційна матриця.