Інформаційний підхід  в когнітивному напрямку

 

Інформаційний підхід в когнітивному напрямку в поясненні процесу соціалізації  особистості  використовує аналогію з комп’ю? тером у дослідженні  мислення та інтелекту в цілому.

На відміну від точки зору про стадійність  розвитку  інтелекту, вони вважають, що розвиток  людини, зокрема когнітивний, відбу? вається не стрибкоподібним, а безперервним, інкрементальним ру? хом вперед. Як і теоретики  научіння,  прибічники інформаційного підходу намагаються розробити науку про людську поведінку. Вони


намагаються точно описати, як функціонують сприйняття, увага або пам’ять. Теоретики інформаційного підходу використовують комп’ютер в якості моделі людського мозку. Деякі теоретики інфор? маційної психології досліджують когнітивні процеси у дітей, зокре? ма когнітивну діяльність, яку вони називають кодуванням. Цим тер? міном вони означили  процес ідентифікації ключових ознак об’єкта з метою формування його внутрішньої репрезентації. Їх цікавлять такі питання: чи вибирають діти різного віку різні ознаки об’єкта чи події для того, щоб зберегти цю подію або об’єкт у вигляді мисленє? вого образу? Друге питання полягає в тім, чи вибирають діти різно? го віку різні стратегії кодування або пошуку інформації в пам’яті? Було  проведено  численні  дослідження здатності  обробляти різну інформацію у малюків, дітей та підлітків.