Тест на самоконтроль у засвоєнні матеріалу

 

Перевірте  себе, чи зрозуміли Ви, що таке научіння.  Виберіть правильний варіант на такі запитання.

1.         Що, на думку психологів, є свідченням  научіння:

а) швидкість виявлення основних рефлексів;

б) стійкі моделі поведінки;

в) кількість  і якість тренувань;

г) зацікавленість;

2.         Які з перерахованих нижче ситуацій можуть служити при?

кладом научіння?

а) хлопчика штовхнули і він падає;


б) жінка, що прищемила палець у дверцях автомобіля, відчу?

ває біль;

в) дівчина кидає фантик  в урну;

г) чоловік чихає кожен раз, як нюхає тютюн.

3.         Як нучіння  пов’язано з поведінкою?

а) научіння  і поведінка – одне й те ж саме;

б) научіння  – повна протилежність поведінці;

в) научіння – один із багатьох факторів, що впливає на по?

 

ведінку;

г) научіння  можна  оцінити,  а про поведінку  можна  лише

 

здогадуватись.

4.         Деякі форми поведінки  виникають автоматично,  без будь?

якого научіння. Як називають такі форми:

а) рефлекси; б) асоціації; в) переживання; г) реакції.

5.         Який  з наступних  прикладів найкраще  описує  емоційну реакцію?

а) Ви моргаєте, коли лимонний сік попадає вам в очі?

б) коли Ви не знаєте, що робити, завжди просите поради;

в) кожен вечір в один і той самий час Ви виконуєте домашні завдання;

г) Ви боїтеся болю.

6.         В чому полягає схожість між рефлексами й емоційними ре?

акціями?

а) ті та другі потребують научіння і тренування та залежать від мотивації;

б) ті та другі викликають страхи, які можуть бути усунені;

в) ті і другі виявляються автоматично і можуть бути вико?

ристаними у класичному зумовлюванні;

г) ті й інші несуть приємні  відчуття,  які слід підсилювати за допомогою класичного зумовлювання.

7. Лікар, який робить дітям уколи, завжди носить білий халат. Діти

звикають,  що білий халат пов’язано з голкою, яка завдає болю. Яка найбільш імовірна реакція цих дітей на перукаря в білому халаті?

а) вони злякаються;

б) вони відчують полегшення;

в) вони розгубляться.


8. Яким є перший етап класичного  зумовлювання?

а) усунення  подразника;

б) точне визначення причини рефлексу або емоційної реакції;

в) введення другого подразника;

г)  зна х о джен ня  то го, щ о  є  за га л ьни м  у  р е ф лек с і  і емоційній  реакції.

 

Правильні відповіді:

1 – б; 2 – в; 3 – в; 4 – а; 5 – г; 6 – в; 7 – а; 8 – б.

 

Література

 

1.         Андреева Г.М., Богомолова Н.Н,  Петровская О.А. Совре?

менная социальная психология на Западе. ? М, 1978.

2.   Бандура  А., Уолтерс  Р. Подростковая агрессия  (изучение влияния воспитания и семейных отношений). ? М., 2000.

3.         История психологии: Тексты / Под ред. П.Я. Гальперина. ?

Екатеринбург, 1999.

4.         Павлов  П.П. Лекции  о работе больших полушарий голов?

ного мозга. ? М?Л.: Биомедгиз, 1927.

5.         Холл К.С., Липдсей Г. Теории личности. ? М., 1997.

6.         Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. ? СПб, 1997.

7.         Шихирев П.Н. Современная социальная психология США.

? М., 1979.

8.  Шихирев Н.П. Современная социальная психология: Учебн. пособие  для ВУЗов.  – М.: ИП РАМ – Екатеринбург: Дело? вая книга, 2000. – 448 с.