Загальні характеристики поведінки людини у натовпу

 

–  Зменшення або повне припинення спілкування на міжосо?

бистісному рівні завдяки  вербальній комунікації.

–  Безцільність рухів і пересувань  у натовпу, яка виявляється у підвищеній  агресивності  людей; психомоторному збудженні,  в хаотичній, безцільній  фізичній активності, низькому  контролі і ко? ординації рухів і дій; схильності  до однотипних рухів.

– Висока  імпульсивність у діях учасників  натовпу, швидкий відгук на накази і заклики лідера.

–  Наслідування рухів і поведінки  лідера  та більш  активних учасників  натовпу.

– Високе емоційне збудження,  що виявляється у частих вик?

риках окремих  слів, фраз, вигуків, незосередженому погляді, рух?

ливих очах, у нервовості, поривчастості рухів.

– Емоційна лабільність, що виявляється у вигляді частої зміни настроїв, у легкості появи стану лютості, гніву або захоплення.

– Висока  категоричність в оцінках,  думках,  судженнях.

Відсутність почуття міри.

– Потреба  в простих рішеннях, які не потребують тривалої розумової праці. В натовпу панує категоричний імператив поведін? ки: «Хай живе!», «Не допустити», «Примусити», «Геть», «Ганьба».


–  Нездатність до творчої діяльності.

–  Можливість виникнення у деякої  частини  членів  натовпу слухових, зорових, нюхових галюцинацій. Поведінка  людей, які мають такі ілюзії, змінюється наступним чином: часто оглядаються навкруги, ухиляються від неіснуючих перешкод, часто перепитують у людей, що знаходяться поруч, уточнюють своє сприйняття. Це є одним з механізмів зараження ілюзіями  інших.

– В окремих членів натовпу (психічнохворих) можуть виник?

нути напади із судорожним синдромом.

–  Схильність учасників натовпу збиватись у більш щільну групу. Наведені характеристики людини у натовпу стосуються поведі?

нки людини в будь?якому натовпі, незалежно від причин його виник?

нення, соціально?демографічного складу і культурної належності.

Індивіди утворюють натовп незалежно  від їх способу життя, заняття, характеру чи розуму. Одного факту перетворення у натовп достатньо  для того, щоб у людей утворився вид колективної душі, що примушує  їх відчувати, думати і діяти зовсім інакше, ніж відчу? вав би, думав і діяв кожен з них окремо.

Якщо люди знаходяться у збудженому  стані, їх почуття  і дум? ки спрямовано в одному напрямку, одна ідея розділяється всіма. Тоді расові, етнічні і культурні  відмінності  стираються,  люди демонст? рують однотипні  форми  поведінки.  Попадаючи  у натовп, людина немовби випадає із культури,  приходить  до первісного стану, коли психікою володіли інстинкти.