Паніка як феномен натовпу

 

Паніка – це один з видів поведінки натовпу і одночасно це особ? ливий емоційний стан, що виникає як наслідок або дефіциту інфор? мації про якусь незрозумілу ситуацію, або її надлишку,  який вияв? ляється в стихійних імпульсивних діях.

Паніку  можна  визначити як стан жаху, що супроводжується різким послабленням вольового самоконтролю. Поведінка стає ан? тивольовою: еволюційно примітивні потреби, що пов’язані з фізич? ним самозбереженням, придушують потреби, що пов’язані з особи? стісною самооцінкою.


Л.Почебут  відмічає такі передумови  виникнення паніки.

–  Фізіологічні причини: втома, голод, безсоння, депресія, стрес, наркотичне сп’яніння, які роблять людей слабкими фізично і псих? ічно, знижують їх здатність швидко і правильно оцінити ситуацію.

–  Психологічні передумови  (відчуття болю, здивування, не? впевненність, страх, жах, почуття ізольованості, безсилля) теж спри? яють виникненню і посиленню  паніки.

– Соціально?психологічні передумови  (відсутність групової солідарності,  цілісності, єдності групи, втрата довіри до керівницт? ва, дефіцит інформації,  панічні чутки).

Панічний стан часто буває зумовлено  невротичними страхами,

тобто такими, які неадекватні об’єктивній небезпеці і є, скоріше, озна? ками внутрішнього неблагополуччя. Як зазначає А.П. Назаретян, вир? ішальним  фактором  паніки практично завжди є психічний  стан суб?

’єкта, але паніка може бути зумовленою також і реальною загрозою.

У результаті  аналізу  етапів паніки  Л.Почебут  виявила цікаву закономірність. Панічна  поведінка  відрізняється від нормальної практично повною відсутністю  когнітивних елементів  психіки. Це було показано нею через описання  етапів паніки, в якому емоції перемежовувалися з діями без будь?яких когнітивних процесів.

Психологічними факторами запобігання виникненню паніки є

ступінь довіри людей один одному, здатність до співпраці, швидка і організована розробка рішень виходу з важкої ситуації.