Чисельна характеристика натовпу

 

Натовп  являє  собою скопище  великої  кількості  людей на об?

меженому просторі.

Оцінка чисельності натовпу має велике значення. Є добре відо? мим, що за кількістю людей, які намагаються  вийти одночасно з приміщення у випадку  пожежі,  можна  прогнозувати ймовірність виникнення паніки.

Емпіричні дослідження показали, що оцінку чисельності натов? пу здійснити  не просто. Запропонована американським дослідни? ком Х.Джекобсоном формула оперативного визначення чисельності натовпу перевірена емпірично  і дає оцінку з точністю лише 20%.

На оцінку точності кількості  людей у натовпу впливає  форма

натовпу  і умови простору.  Труднощі  виникають й тому, що склад натовпу швидко змінюється, і він постійно знаходиться у русі.

В оцінці чисельності натовпу виникає  цілий ряд питань, на які немає чіткої відповіді,  а саме: яка  мінімальна  кількість  людей, що можуть вважатися носіями натовпу? Чи можуть виникнути якісь нові психологічні явища у випадку збільшення натовпу до 50 тис. і більше?

Як показали спеціальні дослідження, натовп має особливу фор?

му. Виявлено, що всі натовпи мають тенденцію набувати кільцепо?

дібної форми.


У натовпу є певні закономірності руху людей: від периферії  до центру і від центру до периферії.  Найбільш активні  люди тяжіють до центру  натовпу, більш пасивні  – до периферії.  У зв’язку з цим виділяється феномен  поляризації, який полягає  у зіставленні щільності скучення  людей у центрі натовпу і відносно розрядженої їх концентрації навколо центру.

На перший погляд здається,  що натовп, – це скучення  людей, яке є однорідним,  хаотичним  і таким, що не має чіткої структури. Проте, як показали  дослідження, у натовпу  є групи, що об’єднані особистими  і умовними  зв’язками. Групи мають тенденцію розпа? датися, можуть виникати антагоністичні групи, що є передумовою переходу натовпу у стан агресивності.  Цей стан може бути причи? ною безпорядків. Проте, структура  натовпу має тенденцію утворю? вати гомогенну масу.