Загальні риси натовпу

 

Натовп, який являє собою недиференційоване скопище незнай? омих людей, натхненних  загальною ідеєю і загальною метою (інте? ресом, прагненням), що збуджує схожі пристрасті, має такі загальні риси.

– Добровільність членства, відкритість  кордонів і здатність до довільного  зростання. Само собою існування  натовпу приваблює і породжує натовп. Факторами, які обмежують процес створення на? товпу, є: насильницький розгін, несприятлива погода, дефіцит про? стору, нестаток  видимості  і гучності, який  утруднює  співучасть  у тому, що відбувається, страх тісноти і репресій.

– Прямий фізичний контакт учасників,  який  здатний  багато? разово підсилити ідентифікацію людей один з одним, викликати до життя такі механізми взаємодіяльності, як наслідування і психічне зараження.

Співприсутність значної кількості людей, що рухаються, бачать,

чують, дотикаються, нюхають один одного, супроводжується бага? торазовим взаємовідображенням почуттів і думок тих, хто зібрався разом. У результаті  цього відбувається синхронізація (консоліда? ція, вирівнювання) і інтенсифікація (акцентуалізація, підсилення) їх емоційного стану.

Такий  стан натовпу Лебон називав  його «духовною єдністю», яка виявляється в наступному.

– Анонімність і рівність людей у натовпу. В тісному контакті з собі подібними людина втрачає не тільки персональний простір, але й стать, вік, національність, соціальний статус. Це приводить до того, що індивідуальність і почуття особистої відповідальності за власну поведінку і дії оточуючих послаблюються. Безвідповідальність при?


водить  до вседозволеності, до деструктивного або кримінального характеру масових дій.

– Нестримне прагнення до цілі є «класичною» характеристи? кою натовпу. Ця риса натовпу пов’язана з безмежним  ентузіазмом, вірою в невичерпність власних  сил, ілюзією всемогутності,  які по? роджені зниженням раціонально?логічного мислення.

Домінування ірраціональних основ поведінки сприяє актуалі? зації стадних інстинктів, що приводить  до встановлення влади «ко? лективного несвідомого».

Натовп є імпульсивним, почуття його екзальтовані і поляризовані.

– Наявність явного або прихованого  керівного центру, лідера натовпу. Завданням лідерів є відображення, акумуляція і керівниц? тво настроєм і поведінкою натовпу.