Натовп і публіка

 

Ще Г.Тард, зосередивши основну увагу на дослідженні  публі? ки, звертає  увагу на особливості  натовпу. Він стверджував, що на континуумі природних  спільнот  з виникненням книгодрукарства з’являються дві протилежні спільноти: агресивний,  фанатичний натовп і сучасна публіка. Г.Тард вказує на такі відмінності між на? товпом і публікою.

– Можна  належати  одночасно до різних видів публіки, і в той же час тільки до одного натовпу.

– Більша  нетерпимість натовпу, ніж публіки,  до думок і суд? жень, які суперечать його думкам. Заміна натовпу публікою супро? воджується прогресом у терпимості і навіть у скептицизмі.

– Публіка  може бути визначеною  як натовп у можливості, бо сильно збуджена публіка може породити фанатичні натовпи.

– Будь?який натовп  підпорядковується вождю, публіка  не підпорядковується, її надихають публіцисти, журналісти, письмен? ники. На публіці більш яскраво відчувається відбиток її творця. Для натовпу  характерним є зворотне.  Вождь несе на собі відбиток  на? товпу своїх прихильників.

– Натовп менш однорідний, ніж публіка. Натовп збільшується за рахунок випадкової маси допитливих перехожих. Публіка росте за рахунок цілеспрямованої реклами.