РОЗДІЛ VІІ.НАТОВП ЯК РІЗНОВИД СОЦІАЛЬНИХ ГРУП

 

Соціальні психологи у загальній класифікації великих соціаль? них груп виділяють особливу їх різновидність, яку в точному смислі слова не можна назвати «груповою». Це короткотермінові об’єднан? ня великої кількості осіб з різними інтересами, які зібралися разом з якогось певного приводу і демонструють певні сумісні дії.

Членами такого тимчасового об’єднання є представники різних

великих організованих груп: класів, націй, професій тощо. Така група може бути в якомусь відношенні кимсь організованою, але частіше вона виникає стихійно, не обов’язково чітко усвідомлюючи свої цілі, проте може бути дуже активною.

Таке  утворення ніяк  не можна  вважати  «суб’єктом  сумісної діяльності»,  але й недооцінювати його значення  теж не можна. Від дії таких груп у сучасних  суспільствах часто залежать  політичні  і соціальні рішення, що приймаються.


РОЗД ІЛ VІI.  НАТОВП  ЯК  РІЗНОВИД  СОЦІАЛЬНИХ  ГРУП

 

Глава 23. Натовп як форма масової поведінки людей

 

Серед масових форм поведінки найчастіше виділяють натовп, масу, публіку, аудиторію та ін.

На перший погляд ці об’єднання схожі на звичні спільноти індивідів, однак вони демонструють форми поведінки, що відрізня? ються від власне групових форм і відрізняються іншою природою, ніж уже описані наукою звичні групи.

По?перше, вони виникають немовби випадково, несподівано  з того чи іншого приводу.

По?друге, їх характеризує чітко виражена тимчасовість існування.

А головне – вони являють собою такі чисельності  індивідів, що відносяться до самих різних типів і видів традиційно виділених груп. Таким є, наприклад,  натовп людей, що зібрався  десь на вулиці або в якому?небудь приміщенні. Бурхливі соціальні, економічні, політичні, культурні  процеси, що відбуваються в сьогоденні, приносять все більше  нових  прикладів виникнення і існування  «некласичних» спільнот: натовпу, публіки або аудиторії масового видовища.