Феномен групової поляризації

 

Досліджуючи проблему групового рішення, соціальні психоло? ги відкрили феномен групової поляризації. Суть його полягає в тім, що в процесі дискусії, що спрямована на виробітку  значущого для групи рішення, відбувається своєрідна екстремалізація групової думки. Вона починає тяжіти до тих виборів, до яких спочатку були схильні члени групи: до більшого ризику або до більшої обережності, якщо  до цього вони були схильні  з самого початку.  Кількість се? редніх, проміжних рішень суттєво скорочується.


Поляризація відбувається в повсякденному житті, наприклад, в громадських  об’єднаннях населених  пунктів. Під час конфліктів се? ред населення відбувається об’єднання однодумців. Це підсилює за? гальні для них тенденції. Злочинність виникає  в процесі взаємного підсилення думок сусідніх банд, члени якої мають однакове соціаль? но?економічне і етнічне походження.  На основі аналізу терористсь? ких організацій всього світу американські соціальні психологи Кларк Мак?Клі і Марі Сегал (1987) зробили  висновок, що тероризм не ви? никає на пустому місці. Він виникає  серед людей, яких об’єднують образи. При взаємодії  в ізоляції  від стримуючих  впливів  їх настрій стає все більше екстремістським. На виході соціального  підсилення виникає  могутній сигнал. Результатом стають акти насильства,  які індивідууми у відриві від групи, можливо, ніколи б не здійснили.