Феномен руйнування процесу прийняття групового рішення

 

Айвен Стейнер визначив  феномен руйнування процесу як та? кий, коли будь?який елемент групової взаємодії перешкоджає пра? вильному  вирішенню  проблеми.  Руйнування процесу може відбу? ватись від того, що група не дуже старається вияснити, хто з її членів є найбільш компетентним, від того, що найкомпетентніший член гру? пи має низький статус і ніхто реально не сприймає його ідеї серйоз? но, або від того, що найбільш  компетентній людині в групі важко подолати нормативний тиск. Інші причини руйнування процесу по? в’язані з комунікаційними проблемами всередині  групи: в деяких групах люди просто не слухають один одного, а в інших – хтось один домінує в дискусії, тоді як інші відсторонені  від неї.

Інша причина, з якої групі не вдається перевершити окремих лю?

дей у розв’язанні проблем – це те, що члени групи не завжди  здатні поділитись один з одним унікальною інформацією (інформацією, якою володіє хтось один). Часто буває, що жоден з членів групи не є експер? том у всіх питаннях, пов’язаних з проблемою. Щоб виробити  найкра?


ще рішення, група повинна об’єднати ресурси. Проте це не так просто. Соціальні психологи  виявили, що групи більш схильні обговорювати інформацію,  якою володіють всі, замість того, щоб фокусувати увагу на унікальній інформації, яка є лише у деяких. Один із способів обійти цю тенденцію – це дати людям зрозуміти, що різні члени групи відпо? відають за різні види інформації.  Коли члени групи зарання  знають, хто за яку галузь інформації відповідає, їм легше об’єднати свої інфор? маційні ресурси. Отже, групова дія і якісно і кількісно перевершує дію “середньої” людини, однак вона нерідко поступається ефективності діям нерядової  особистості. Особливо яскраво  це виявляється в тому ви? падку, коли група стикається з вирішенням складної  проблеми,  або якщо серед членів  групи немає яскравого  лідера. Крім того, групові рішення часто стають малоефективними, коли група працює в склад? них, експериментальних або ізольованих умовах.