Проблема прийняття групового рішення

 

Однією з головних функцій  груп є розв’язання проблеми  прий? няття  рішення.  Прийняття єдиного  рішення  з важливих для  групи питань – це складна проблема для будь?якої реальної малої групи. Група не може існувати як ціле, якщо у неї немає загальних підходів і думок з насущних або принципових питань. Крім того, важливим є знайти таке загальне рішення, яке було б найбільш ефективним. Групове рішення

– це не результат  групового компромісу, а найбільш оптимальне для

всієї групи і кожного її члена рішення важливої задачі.

Проблема  прийняття групового рішення  традиційно розгля? дається  в соціальній  психології  в двох аспектах: феноменологіч? ному і прагматичному. Перший  аспект передбачає  розгляд  таких питань: як здійснюється процес прийняття групового  рішення  в реальних  соціальних  групах; що відбувається з індивідуальними точками зору; чим є по суті загальне рішення; яка ефективність групових  рішень та ін.

Прагматичний аспект  передбачає  розглядання різних  техно?

логій  прийняття групового  рішення,  стратегій  цілеспрямованого управління цими процесами.

Той факт, що групове рішення в багатьох випадках є більш ефек?

тивним ніж індивідуальне, є давно відомим в соціальній  психології. Один індивід може бути схильним до різного роду забобонів, примхів,


в той час як декілька чоловік можуть обмінюватись думками і разом виробити  найкраще  рішення.  Отже,  “дві голови  краще, ніж одна ”. Однак, іноді буває, що дві голови – це зовсім не краще однієї голови. Згадаємо приклад, коли президент Кеннеді і його радники після три? валого обговорення проблеми прийняли зовсім безрозсудливе рішен? ня організувати вторгнення на Кубу. Отже, важливим є питання про те, за яких умов група може приймати  ефективні рішення.