АНОТАЦІЯ

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

 

Підручник,  що пропонується є другим  виданням  книги,  що отримала  в 2006  році диплом ІІ ступеня Академії педагогічних наук України на конкурсі кращих наукових робіт в номінації  підручників  і дидактичних  комплектів  для учнів, студентів.

В підручнику  викладено  основні теми загального  курсу соціальної  психології на ос?

нові сучасних досліджень в цій галузі. Проблеми,  які висвітлюються  в підручнику, відоб? ражають  новий  погляд  на стан соціально?психологічної  науки  і відповідають  тим потре? бам в соціальних знаннях, які склались в суспільстві на даному етапі. Зміст, що викладено в темах підручника,  розкривається на основі новітніх досягнень  сучасної соціальної  пси? хології. В ньому знайшли  відображення  ряд проблем, які ще не      висвітлені  в існуючих на сьогодні інших підручниках і посібниках з соціальної психології, зокрема „техніки спілкування”,  „окремі моделі соціалізації”  тощо.

Теоретичний матеріал підручника ілюструється  прикладами,  описами експериментів, в ньому є тестовий  матеріал,  вправи,  рекомендовано  літературу  до кожної  теми.

Підручник  може бути корисним  не тільки  для  студентів  та аспірантів,  але й при?

служиться  всім тим, хто цікавиться  питаннями соціальної  психології.

 

ISBN   978?966?364?591?9                                    © Москаленко  В.В., 2008

© Центр  учбової  літератури,  2008