Феномен групового тиску. Конформізм

 

Феномен групового тиску отримав в соціальній  психології на? зву феномена  конформізму. Конформізм (від лат. conformis – под? ібний, схожий) – це пристосування, пасивне прийняття існуючого порядку речей, пануючої думки і т.ін.

Як зауважив  І. Кон, на рівні побутової свідомості цей феномен

зафіксовано давно в казці Андерсена про голого короля. А тому в по? всякденній мові поняття “конформізм” набуває негативного відтінку. Щоб  позбавитись цього негативного  відтінку,  в соціально?психо? логічній літературі  частіше говорять  не про конформізм, а про кон? формність, або конформну поведінку, маючи на увазі чисто психоло? гічну характеристику позиції індивіда відносно позиції групи, прий? няття або неприйняття ним певного стандарту думки, яка притаман?


на групі, міру підпорядкування індивіда груповому тиску. Протилеж? ними конформності поняттями є поняття  “незалежність”,  “са? мостійність  позиції”, стійкість по відношенню до групового тиску.

Конформність полягає не просто в тому, що індивід діє так само,

як всі, але в тім, що він піддається  впливові  загальної дії, тобто він поводиться не так, як  це було  б, коли  б він був наодинці.  Кон? формність  констатується там і тоді, де і коли фіксується наявність конфлікту між думкою індивіда і думкою групи та подолання цього конфлікту на користь групи.