Глава 19. Перцептивна сторона спілкування

 

Виникнення і успішний розвиток міжособистісного спілкуван? ня можливе лише в тому випадку, якщо між його учасниками існує взаєморозуміння. Те, якою мірою люди відображають почуття і риси один одного, сприймають і розуміють інших, а через них і самих себе, здебільшого визначає і сам процес спілкування, і стосунки, які ство? рюються між партнерами,  і способи взаємодії. Процес розуміння і пізнання людиною іншого в ході спілкування є обов’язковою скла? довою спілкування. Умовно цей процес може бути названо перцеп? тивною стороною спілкування.