Розв’язання конфлікту через конфронтацію до співробітництва

 

Це розв’язання конфлікту через спеціально  організовану роботу у знаходженні загальних  інтересів  і цілей, через звуження зони роз? біжностей до мінімуму і заключення угод про співробітництво. За своїм змістом таке завершення конфлікту стосується,  як правило,  ділових конфліктів, які зачіпають соціальні або матеріальні інтереси учасників взаємодії. На цій стадії завершення найбільш виявляється те, що ко? жен конфлікт втілює в собі дві сторони: руйнівну і конструктивну.

Американський соціальний психолог М. Дейч, один з найбільш

вида тних  тео ретиків  конфлікту, виділяє  два  о сновних  типи конфліктів: деструктивний і конструктивний.

Деструктивний конфлікт – це такий конфлікт, який пере? шкоджає  взаємодіяльності. Деструктивний конфлікт, як прави? ло, переводить  причини,  що створили  перешкоду  у взаємодіяль? ності, на “особистості”, чим і пояснюється специфіка його роз? витку: розширення кількості його учасників, примноження нега? тивних установок  на адресу один одного, а також його ескалація (зростання напруги, упередженості проти партнера). Розв’язан? ня такого конфлікту є дуже складним.

Конструктивний конфлікт виникає у випадку, коли зіткнення стосується не особистісної несумісності, а виявлення різних точок зору на якусь проблему і способи її вирішення. В цьому випадку конфлікт сприяє  формуванню більш глибокого  розуміння проблеми,  а також мотивації  партнерів.  Факт  права  на існування  точки зору опонента сприяє становленню кооперативної взаємодії в середині конфлікту. Тим самим з’являється можливість його розв’язання шляхом дискусії.

Аналізуючи  конфлікти, Д. Майерс відмічає, що взаємовідносини або організації, в яких немає конфліктів, очевидно, приречені на згасан? ня. Конфлікти породжують відповідальність, рішучість і небайдужість. Будучи  зрозумілими і розв’язаними, вони можуть стимулювати онов? лення і поліпшення відносин між людьми. У відсутності конфліктів люди рідко усвідомлюють і вирішують свої проблеми. Світ – це результат твор? чо розв’язаного  конфлікту, коли сторони долають те, що здавалось  їм несумісним, і досягають справжньої узгодженості у взаємодії.