Механізм соціальної взаємодії

 

Соціальна взаємодія,  на відміну від імпульсивних, рефлек? сивних дій, ніколи не відбувається миттєво. До її здійснення у свідомості  діючої особи повинна  виникнути досить  стійка  спо? нука до активності.  Так, спонука здійснення дій називається мо? тивацією. Мотивація, в аспекті розглядання її як елемента  орга? нізації  соціальної  взаємодії,  – це сила,  що штовхає  індивіда  до здійснення певних дій. Отже, механізм соціальної взаємодії скла? дається з потреби, мотивації і самої дії. Цей механізм можна пред? ставити  у вигляді  такого малюнка.

 

Вплив ситуації          Ціль

 

 

Потреба індивіда


Актуалізація

мотиву            Інтерес


Мотиваційна установка