Грошові типи особистості

 

Гроші, як атрибут ринкового  господарства, приймають участь в експансії речового світу, змушуючи людей заробляти все більше , і заради своєї ніші ставати рабами грошей. Це породжує, як писав Е. Фромм,  тенденцію  переважання поверхневого  багатоманітного гнучкого мислення, а в сфері формування особистості – пластичного гнучкого ринкового  характеру. Першим розробив найпростішу гро? шову типологію  особистості Е. Фромм.  З його даними добре узгод? жуються  відомості Х. Голберга і Р. Левиса.  Типологія легко допов? нюється новими типами, що виявлені в процесі життєвих спостере? жень і спеціальних досліджень. На основі цього російська дослідни? ця О. Дейнека представила таблицю грошових типів особистості.

 

Таблиця

Грошові типи особистості

 

Тип особистості

Характеристика

Скнара

Приваблює    накопичення  грошей   само по  собі.  Відчуває  страх  втрати,  підозри до оточуючих. Гроші надають йому за? хищеність.

Марнотрат

Безконтрольно витрачає  гроші, особливо в період депресії з’являються відчуття своєї незначущості.  Часто  це люди з низькою  са? мооцінкою, впевнені в тому, що гроші її під? вищують.  Задоволення від володіння  гріш? ми є тимчасовим.

Грошовий мішок

Захоплений грішми,  які  розглядає  як  кра? щий спосіб добитися високого статусу і схвалення оточуючих. Гроші для нього – джерело сили і влади.

Торгаш

Відчуває  власну  перевагу  над іншими, коли вдається  купити  речі за меншу суму. Дратується, коли  потрібно  платити  ціну, яку правлять.


Таблиця 4 (продовження)

 

Тип особистості

Характеристика

Колекціонер

Гроші являють собою цінність як предмет мистецтва.  Добре розуміє  їх вартість  в цьо? му  смислі.  За  типом  діяльності  ближче  за все  до  торгаша.  За  професією   може  бути ким завгодно.

Абстракціоніст

Байдужий до грошей, накопичення, покупок. Охоче доручає розпоряджатися заробленими грішми близьким  людям, звільняючи час для роботи. Часто зустрічається серед діячів тво? рчої праці.

Конкретик

Людина, для якої гроші являють  собою ціл? ком усвідомлену  і визначену річ. Нестачу грошей сприймає трагічно. Дотримується етики накопичення.

Заздрісник

Заздрить тим, хто досяг великих  успіхів, не здатен взяти на себе відповідальність за свої невдачі. У випадку  грошової вдачі чванить? ся перед тими, хто має менше грошей.

Паразит

Готовий жити за рахунок подачок, не несе відповідальності ні за кого і ні за що. Пред? ставник соціальних низів.

Фальшивомонетник

Яскраво  виражена  схильність  до отримання вигоди шляхом обману. Не обов’язково ба? гата людина.

 

Як показано в таблиці, психологічний економічний тип особи? стості здебільше зумовлюється ставленням людини до грошей. Став? лення до грошей визначається характером їх використання. Деяким людям гроші потрібні для самоствердження. Відчуття себе багатим або бідним впливає  на формування спрямованості і професійного вибору особистості.  Як засвідчують  дослідження зарубіжних пси? хологів, відсутність  грошей у молодих представників бідних сімей спонукає  їх вибирати  професію з великими заробітками, організо?


вувати комерційну або виробничу діяльність. Коли вони засвоюють певний статус в суспільстві, то у них формується суворий, не схиль? ний до емпатії характер. У багатої людини є зовсім інші можливості. Теоретично вони є різноманітнішими і більш пов’язаними з особи? стісними нахилами людини на противагу тим обставинам, коли ко? мерційна діяльність вибирається дітьми з бідних сімей всупереч їх задатків і здібностей. Цілком природно, що можливість варіації ви? бору впливає на формування особистості.

Як  стверджував У. Джеймс,  особистість  в широкому  ро?

зумінні – це “Я”, плюс капітал і готівка, зміни яких впливають на трансформацію “Я”.