Відп ов іді      на        п ра кт ич н і  за в да ння     

 

Завдання 7.1* («Галичина»)

 

 

Показник

Місяць

I

II

III

IV

V

VI

Бюджет виробництва

Бюджет продажів, од.

9000

16000

24000

19000

22000

20000

Запаси готової продукції:

– на початок місяця (–)

– на кінець місяця (+)

 

2250

4000

 

4000

6000

 

6000

4750

 

4750

5500

 

5500

5000

 

5000

Бюджет виробництва, од.

10750

18000

22750

19750

21500

Бюджет витрачання сировини

Бюджет виробництва, од.

10750

18000

22750

19750

21500

Потреба в сировині (10 кг на од.),

кг

107500

180000

227500

197500

215000

Вартість витрат сировини (0,5 грн

за 1 кг), грн

53750

90000

113750

98750

107500

Бюджет придбання сировини

Потреба в сировині, кг

107500

180000

227500

197500

215000

Запаси сировини, кг

– на початок місяця (–)

– на кінець місяця (+)

 

21500

36000

 

36000

45500

 

45500

39500

 

39500

43000

 

43000

 

Бюджет придбання сировини, кг

122000

189500

221500

201000

Витрати на придбання сировини

(по 0,5 грн за 1 кг)

61000

94750

110750

100500

 

Запаси:                      на початок  кварталу       на кінець  кварталу готової  продукції   2250 25 =      56250        4750 25 = 118750 сировини                21500  0,5 =   10750        39500 0,5 = 19750

Разом                                                    67000                              138500

 

Завдання 7.3* («Наталка»)

Спочатку  складемо  бюджет  продажів  і графік  надходження виручки.

 

 

Показник

Місяць

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Бюджет продажів і графік надходження

виручки

Продажі, од.

400

600

800

500

Ціна, грн/од.

16

16

16

16

Доход від реалізації, грн

6400

9600

12800

8000


 

Показник

Місяць

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Надійде виручки: 60%

30%

8%

3840

5760

1920

7680

2880

512

4800

3840

768

Разом

3840

7680

11072

9408

Бюджет закупівлі товару і графік платежів

постачальникам

Продажі, од.

400

600

800

500

Залишки товару:

– на початок місяця (–)

– на кінець місяця (+)

 

60

80

 

80

100

 

100

70

 

70

Необхідно купити, од.

420

620

770

Ціна, грн/од.

10

10

10

Вартість закупівель, грн

4200

6200

7700

Графік сплати за товар: 50%

50%

2100

3100

2100

3850

3100

3850

Разом

2100

5200

6950

Бюджет витрат на реалізацію

Обсяг реалізації, од.

Змінні витрати, грн

Постійні витрати, грн

400

400

500

600

600

500

800

800

500

500

500

500

Разом

в т. ч. амортизація грошові витрати

900

240

660

1100

240

860

1300

240

1060

1000

240

760

Бюджет  грошових  коштів  на листопад

 

Показник

Сума, грн

Надходження:

– виручка за товар

– за обладнання

 

11072

200

Разом

11272

Видатки:

– за товар

– витрати на реалізацію

– погашені векселі

– постачальникам

– податок на прибуток*

 

6950

1060

800

1550

625

Разом

10985

Чисті грошові надходження

287

Залишок коштів:

– на початок місяця

– на кінець місяця

 

400

687


*Сума  прибутку  за жовтень:  600 (16  – 10) = 3600

– витрати  на збут  1100

Прибуток до оподаткування           =   2500

Ставка  податку  – 25%; сума  податку  = 625 грн.

 

Завдання 7.8* («Марс»)

 

 

Показник

Місяць

VІI

VІII

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Бюджет запасів готової продукції

(фізичних одиниць):

Залишок готової продукції на

початок місяця

500

600

700

800

900

Виробництво

500

600

700

800

900

900

Продажі

500

600

700

800

900

Залишок готової продукції на кінець

місяця

500

600

700

800

900

900

Бюджет запасів сировини

(на кількість одиниць продукції):

Залишок сировини на початок місяця

600

700

800

900

900

Закупівлі сировини

1100

700

800

900

900

900

Витрати на виробництво

500

600

700

800

900

900

Залишок на кінець місяця

600

700

800

900

900

900

Бюджет запасів сировини

(у грошовому вимірнику), грн:

Залишок сировини на початок місяця

24000

28000

32000

36000

36000

Закупівлі сировини

44000

28000

32000

36000

36000

36000

Витрати на виробництво

20000

24000

28000

32000

36000

36000

Залишок на кінець місяця

24000

28000

32000

36000

36000

36000

Бюджет дебіторської заборгованості, грн:

Заборгованість покупців на початок

місяця

50000

60000

70000

80000

Обсяг реалізації

50000

60000

70000

80000

90000

Надійде від покупців на погашення

боргу

50000

60000

70000

80000

Заборгованість на кінець місяця

50000

60000

70000

80000

90000

Бюджет кредиторської заборгованості, грн:

Заборгованість постачальникам на

початок місяця

44000

28000

32000

36000

36000

Обсяг закупівель

44000

28000

32000

36000

36000

36000

Погашення боргу постачальникам

44000

28000

32000

36000

36000

Заборгованість на кінець місяця

44000

28000

32000

36000

36000

36000

Бюджет коштів, грн:

Надходження коштів:

– від засновників

– погашення боргу дебіторами

 

300000

 

 

50000

 

60000

 

70000

 

80000


 

Показник

Місяць

VІI

VІII

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Разом надходжень

Грошові виплати:

– постачальникам за сировину

– оплата праці

– виробничі накладні витрати

– невиробничі накладні витрати

– придбання основних засобів

300000

 

 

5000

17000

 

10000

 

250000

 

44000

 

11000

17000

 

10000

 

50000

 

28000

 

13000

17000

 

10000

 

60000

 

32000

 

15000

17000

 

10000

 

70000

 

36000

 

17000

17000

 

10000

 

80000

 

36000

 

18000

17000

 

10000

 

Разом виплат

Чисті надходження (+) або виплати (–) коштів Залишок коштів:

– на початок місяця

– на кінець місяця

282000

18000

 

18000

82000

(82000)

 

18000 (64000)

68000

(18000)

 

(64000) (82000)

74000

(14000)

 

(82000) (96000)

80000

(10000)

 

(96000) (106000)

81000

(1000)

 

(106000) (107000)

Керівництву підприємства необхідно  терміново  шукати  шля6 хи одержання коштів, зменшення грошових витрат, а якщо це неможливо, то не розпочинати такої  діяльності (або ж терміново її призупинити).

 

Завдання 7.15* («Атлант») Бюджет  продажів.

 

Вид продукції

Кількість, од.

Ціна, грн/од.

Сума, грн

Продукція А

Б

5000

1000

105,40

164,00

527000

164000

Разом

х

х

691000

 

Бюджет  виробництва.

 

 

Показник

Вид продукції

А

Б

Обсяг продаж, од.

5000

1000

Залишки готової продукції:

– на початок періоду

– на кінець періоду

 

100

1100

 

50

50

Бюджет виробництва, од.

6000

1000


Бюджет  витрачання основних  матеріалів.

 

 

Показник

Матеріал

201110

201120

Обсяг виробництва продукції А, од.

Норма витрат матеріалів, кг/од. Потреба матеріалів на продукцію А, кг Обсяг виробництва продукції Б, од. Норма витрат матеріалів, кг/од. Потреба матеріалів на продукцію Б, кг Загальна потреба матеріалів, кг Нормативна ціна матеріалів, грн/кг Вартість витрат матеріалів, грн

6000

12

72000

1000

12

12000

84000

1,20

100800

6000

6

36000

1000

8

8000

44000

2,60

114400

Бюджет  придбання основних  матеріалів.

 

 

Показник

Матеріал

201110

201120

Загальна виробнича потреба матеріалів, кг

84000

44000

Залишки матеріалів:

– на початок періоду

– на кінець періоду

 

5000

6000

 

5000

1000

Необхідно придбати, кг

85000

40000

Нормативна ціна, грн/кг

1,20

2,60

Витрати на придбання матеріалів, грн

102000

104000

Бюджет  прямих  витрат  праці  на виробництво.

 

 

Показник

Вид продукції

А

Б

План виробництва продукції, од.

6000

1000

Норма витрат праці на одиницю, год.

14

20

Всього витрат праці, год.

84000

20000

Оплата праці за планом, грн/год.

2,05

2,05

Всього витрат на оплату праці, грн

172200

41000

Бюджет  собівартості  виробленої готової  продукції.

 

 

Показник

Вид продукції

А

Б

План виробництва продукції, од.

6000

1000

Витрати матеріалів, грн

(72000 1,20) + (36000 2,60) (12000 1,20) + (8000 2,60)

 

180000

 

 

35200

Витрати на оплату праці, грн

172200

41000

Загальновиробничі витрати, грн

(208000 : 104000) 84000 год.

 

168000

 


 

 

Показник

Вид продукції

А

Б

(208000 : 104000) 20000 год.

 

40000

Разом витрат на виробництво, грн

520200

116200

Виробнича собівартість одиниці продукції, грн

86,70

116,20

 

Бюджет  собівартості  реалізованої продукції.

 

 

Показник

Вид продукції

А

Б

Собівартість виробленої продукції, грн

520200

116200

Залишки готової продукції:

– на початок періоду

– на кінець періоду

1100 86,70 = 95370 грн

50 116,20 = 5810 грн

 

8670

 

95370

 

5810

 

5810

Собівартість реалізованої продукції, грн

433500

116200

Бюджетний звіт  про прибутки і збитки.

 

 

Показник

Продукція

 

Разом

А

Б

Продажі

527000

164000

691000

Собівартість реалізованої продукції

433500

116200

549700

Валовий прибуток

93500

47800

141300

Адміністративні витрати

 

 

37000

Витрати на збут

 

 

38000

Операційний прибуток (збиток)

 

 

66300

Податок на прибуток (25%)

 

 

16575

Чистий прибуток

 

 

49725

 

Завдання 7.16* («Озон»)

Визначимо показники гнучкого  бюджету:

1) доход від реалізації  фактичної кількості  продукції  за пла6 новими  цінами:

900  од.  (100000 грн  : 1000  од.) =  900  од.  100  грн  =  90000  гр н;

2) витрати  на  матеріали  за  плановими нормою  і ціною  на фактичний обсяг  продукції

900  од. (40000 м : 1000  од.)  (40000 грн  : 40000  м)  =  900  од. 40  м/од.

1 грн/м  =  36000  м  1  грн/м  =  36000  грн;

3) оплата  праці  за плановими нормою  витрат  праці  та став6 кою оплати  на фактичну кількість  продукції:


900 од. (5000 грн  : 1000  од.)  (20000 грн  : 5000  од.)  =  900 од. 5 год./од. 

4  грн/год.  =  4500  год.  4 грн/год.  =  18000  грн;

4) постійні  накладні  втрати  не повинні  змінюватися при зміні обсягу  виробництва – 20000  грн.

Порівняємо звіти  про  прибутки та збитки:

 

 

Показник

Статичний

бюджет

Гнучкий

бюджет

Фактичний

звіт

Кількість реалізованої

продукції, од.

1000

900

900

Доход від реалізації, грн

100000

90000

92000

Витрати на матеріали, м/грн

40000 / 40000

36000 / 36000

37000 / 36900

Витрати на оплату праці,

год./грн

5000 / 20000

4500 / 18000

4375 / 17500

Постійні накладні витрати,

грн

20000

20000

20700

Прибуток (збиток) від

основної діяльності

20000

16000

16900

Проаналізуємо вплив окремих факторів на відхилення суми прибутку:

1) зміна  кількості  реалізованої продукції:

16000  грн  – 20000  грн  =  – 4000  грн.

Такий  же результат  одержимо  множенням бюджетного  мар6 жи нального  доходу  з одиниці  продукції  на  відхилення обсягу реалізації:

(20000 грн  +  20000  грн) : 1000  од.  (900 од. – 1000  од.)  =  40 грн/ од. 

(–100 од.)  =  – 4000  грн.

Тобто  під  впливом  цього  фактора  прибуток  зменшився на

4000  грн. Це  несприятливий фактор,  тому  що він призводить до зменшення суми  прибутку;

2) зміна  середньої  ціни  реалізації  одиниці  продукції:

92000  грн  – 90000  грн  =  +2000  грн,

або  (92000 грн  : 900 од. – 90000  грн  : 900  од.)  900  од. =  (102,22 грн/од.  –

100  грн/од.)  900  од.  =  (+ 2,22  грн/ од.) 900  од.  =  +2000  грн.

Ціна  одиниці  продукції  зросла  проти  плану  на 2,22 грн, що дало  2000  грн додаткового  прибутку.  Це сприятливий фактор;

3) зміна  норми  витрачання матеріалів  на одиницю  продукції

(матеріаломісткості):

(37000 м  – 36000  м) (40000 грн  : 40000  м) =  (+1000 м) 1 грн/м  =

+ 1000  грн.


Це несприятливий фактор, тому що збільшення витрат на матеріали  на 1000 грн зумовлює  зниження прибутку  на таку ж суму;

4) зміна  ціни  одиниці  мат еріалів:

36900  грн  – (37000 м  1 грн/ м) =  –100 грн.

Це сприятливий фактор, він забезпечує економію витрат і зростання прибутку;

5) зміна  норми  витрат  праці  на одиницю  продукції  (тр удо6 місткості):

(4375 год. – 4500  год.) (20000 грн  : 5000  год.)  =  (–125 год.) 4 грн/год  =

–500   грн.

Сприятливий фактор: економія витрат праці сприяє  зрос6 танню  прибутку;

6) зміна  рівня  (ставок) оплати  праці:

(17500 грн  – (4375 год.  4 грн/год.))  =  17500  грн  – 17500  грн  =  0.

Рівень  оплати  праці  не змінився і тому  не вплинув  на суму прибутку;

7) зміна  суми  накладних витрат:

20700  грн  – 20000  грн  =  + 700  грн.

Несприятливий фактор,  який  зумовлює  зменшення прибутку. Таким  чином,  загальна  сума  прибутку  змінилася під впли6

вом таких  факторів:

 

 

Фактор зміни суми прибутку

Сприятливі

зміни

Несприятливі

зміни

Бюджетний (статичний) прибуток

20000

х

Фактори:

– обсяг продажів, кількість

– ціна реалізації одиниці продукції

– норма витрат матеріалів, кількість

– ціна одиниці матеріалів

– норма витрат праці, год.

– ставка оплати праці

– постійні накладні витрати

 

2000

100

500

 

4000

1000

700

Разом відхилення прибутку

2600

5700

Загальне відхилення прибутку

3100

Фактична сума прибутку

16900

х

 

Як видно з наведених даних, на зменшення суми прибутку досить  істотний  вплив  мало  зменшення обсягу  реалізації,  а та6 кож перевитрати матеріалів  і постійних  накладних витрат, на що необхідно  звернути увагу  керівництву підприємства.