Питання         дл я     самоконтролю          

 

1. Охарактеризуйте суть  бюджетного  планування, його  мету і завдання.

2. Наведіть  види  внутрішньогосподарських бюджетів.

3. Які стадії бюджетування та підходи  до складання бюджетів?

4. Наведіть послідовність складання бюджетів  виробничого підприємства.

5. У чому полягає  методика  складання окремих  операційних бюджетів:

а) продажів;

б) виробництва;

в) прямих  витрат  праці;

г) витрачання матеріалів;

д) придбання матеріалів  і т. ін?

6. Які  особливості складання бюджету  коштів  та бюджетно6 го балансу?

7. Наведіть загальну  характеристику системи  бюджет ного контролю.

8. Дайте поняття гнучких бюджетів, мету їх складання і по6 рядок  використання.