Те ст и           

 

1. Для  яких  цілей використовують  стандартні  витрати  в сис- темі «стандарт-кост»:

а) контроль  витрат;

б) оцінка  виконання бюджетів;

в) управління за відхиленнями;

г) усе з переліченого?


2. Довгострокові стандарти  витрат,  призначені  для  вивчення динаміки  цін та продуктивності  праці,  – це:

а) базисні  стандарти;

б) теоретичні  стандарти;

в) поточні  стандарти;

г) галузеві  стандарти.

 

3. Стандарти  витрат,  які  можуть бути  досягнуті  за ідеаль- них  умов діяльності,  – це:

а) базисні  стандарти;

б) теоретичні  стандарти;

в) поточні  стандарти;

г) галузеві  стандарти.

 

4. Стандарти  витрат,  необхідних  для  виготовлення  продукції у плановому  періоді за наявних  умов діяльності,  – це:

а) базисні  стандарти;

б) теоретичні  стандарти;

в) поточні  стандарти;

г) галузеві  стандарти.

 

5. Який  з наведених  підрозді лів відповідає за розробку  стан- дартів витрачання матеріалів:

а) технологічний;

б) постачання;

в) по роботі  з персоналом;

г) бухгалтерія?

 

6. Який  з наведених  підрозді лів відповідає за розробку  стан- дартів  витрат  праці:

а) фінансовий; б) постачання; в) виробничий;

г) по роботі  з персоналом?

 

7. Який  з наведених  підрозді лів відповідає за розробку  стан- дартів  накладних  витрат:

а) виробничий;

б) фінансовий; в) бухгалтерія; г) постачання?


8. Який  з наведених  підрозділів  відповідає за визначення  стан- дартної  ціни на матеріали:

а) технологічний;

б) постачання;

в) бухгалтерія;

г) по роботі  з персоналом?

 

9. Що з наведеного включає  система обліку  і контролю  стан- дартних  витрат:

а) встановлення стандартів  витрат;

б) облік  фактичних витрат;

в) аналіз  відхилень  фактичних витрат  від стандартних;

г) усе з наведеного?

 

10. На який рахунок відносять відхилення  від стандартних вит- рат, якщо їх рівень незначний:

а) «Незавершене виробництво»;

б) «Готова  продукція»;

в) «Собівартість реалізації»;

г) на всі наведені  рахунки  шляхом  розподілу?

 

11. На який рахунок відносять відхилення  від стандартних вит- рат, якщо їх розмір досить значний:

а) «Незавершене виробництво»;

б) «Готова  продукція»;

в) «Собівартість реалізації»;

г) на всі наведені  рахунки  шляхом  розподілу?

 

12. Хто з відомих діячів у галузі  управлінського  обліку  першим оприлюднив  концепцію  обліку, що дістала  назву  «стандарт-кост»:

а) Чартер  Гаррісон;

б) Джон  Кларк;

в) Джон  А. Хіггінс;

г) Спенсер  А. Такер?

 

13. Хто з відомих радянських  учених-бухгалтерів був організа- тором розробки і впровадження в Радянському Союзі системи нор- мативного  обліку  витрат:

а) М.Г. Чумаченько;

б) В.Ф.  Палій;

в) М.Х.  Жебрак;

г) В.Г. Макаров?